Pancom AS er stiftet og bygget opp av gründerne Frederic Kristoffersen og Tobias Amundsen, som siden 2014 har samarbeidet om investeringer og oppbygging av selskaper med utgangspunkt i Telemark/Vestfold. I dag er konsernet et av regionens ledende konsern innenfor tverrsnittet av bygg og eiendom, med sine nærmere 250 ansatte i industriell produksjon, administrasjon og i eiendoms- og entrepriseselskaper.  Konsernet konsoliderer i dag over 115 selskaper, og har ca. 2200 boliger under utvikling i differensierte eiendomsporteføljer. Videre har Pancom Property AS ca. 35.000 m2 Næringseiendom under forvaltning og 15.000 m2 under utvikling.

-Vi er godt fornøyd med å lande en kapitalisering som vil løfte Pancom videre de neste årene sier konsernsjef i Pancom, Frederic Kristoffersen. Vi har store ambisjoner for dette selskapet, og har allerede godt samarbeid med selskaper i Adolfsen Group gjennom eiendomskonsernet Heimgard Bolig AS. Nå ser vi frem til ytterligere godt samarbeid fremover!Pancom AS har gjennom de senere årene tilført kapital til konsernet gjennom emisjoner, og fremstår i dag som et solid og godt kapitalisert selskap. Emisjonen løfter den verdijusterte egenkapitalen i konsernet til litt over 430 Millioner kroner ved årsskiftet, noe som gir en sterk og solid balanse.

-Vi har over noen år nå tilført kapital i Pancom AS gjennom rettede emisjoner, som er nødvendig for å gjennomføre vekst sier Kristoffersen. Jeg er glad for at vi fortsatt har lokalt majoritetseierskap, og har en solid kapitalbase som gir trygghet for vekst og videre utvikling understreker han.

Planer om lønnsom vekst

Pancom AS har hatt en sterk vekst de senere årene, og samtidig opprettholdt god lønnsomhet. Konsernet har gjennom realisasjon av boliger, god drift og aktiv virksomhet hatt en stabil utvikling i Telemark/Vestfold, og samtidig gjennomført en rekke investeringer innenfor næringseiendom og utviklingsprosjekter. De videre strategiene for konsernet er bygget på de samme grunnprinsipper og strategier som konsernet har hatt frem til i dag.

-Vi planlegger videre lønnsom vekst uttaler Kristoffersen. Vi har ingen behov for eksponentiell vekst, men skal opprettholde en moderat og lønnsom vekst videre for vårt konsern understreker han. Vi har tro på at god samhandling, aktivt eierskap og påvirkning i tverrsnittet mellom eiendomsutvikling, bygg og produksjon er en sterk suksessfaktor for å møte fremtidens behov og utvikling.

Pancom AS har frem til i dag hatt hovedvirksomhet i regionen Telemark/Vestfold og søndre del av Viken, med enkeltprosjektet utenfor denne regionen. Fremover vil konsernet bygge seg sterkere i eksisterende virksomhetsområde, men også utvikle høyere aktivitet i andre regioner.

Adolfsen Group

Adolfsen Group, som er eid av brødrene Roger og Kristian Adolfsen, går inn på eiersiden i Pancom AS med en vesentlig eierandel. Selskapet vil bidra med kapital og kompetanse for å utvikle Pancom AS videre.

Adolfsen Group er et betydelig investeringsselskap, og en av Norges største arbeidsgivere med over 25.000 ansatte og mer enn  15 milliarder i omsetning. Selskapet har investeringer og eierskap i et bredt spekter av selskaper, med fokus på reiseliv og turisme, helse- og omsorgtjenester, bemanning, rekruttering, eiendom og produksjon.

Roger Adolfsen uttaler at de synes Pancom er et spennende selskap med en god, ekspansiv og fremtidsrettet ledelse. De kjenner til selskapet fra før gjennom samarbeidet via Heimgard Bolig, og når muligheten for å komme inn på eiersiden i selskapet dukket opp så passet det godt for Adolfsen Group. Han uttaler videre at de ser frem til et godt samarbeid i den videre utviklingen av Pancom.